Ta grupa jest martwa? Naprawdę? A co jeśli jestem z Sai? ―Benjamin Chu

goshap

Zapasy

Punkty
3,267,824
Ananasy
1,744,647
Banany
6,092,707
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":156923,"position_ids":[1,2733,17715,24275,25756,25843],"mistake_location":"nf","created_at":"2016-03-31T17:08:18.547Z","updated_at":"2016-03-31T17:08:18.547Z","player_id":619,"score":3267824,"pineapples":1744647,"bananas":6092707,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","mc","ne","me","nf"]}
{"id":156922,"position_ids":[1,2733,2734,15259,15260,15261,15262,1682,15267,1851,15268,15269,15270,15271],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:06:39.603Z","updated_at":"2016-03-31T17:06:39.603Z","player_id":619,"score":3267236,"pineapples":1744647,"bananas":6090357,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","qe","pe","pf","oe","qd","qc","of","nf","qh","nc","","eos"]}
{"id":156921,"position_ids":[1,52746,61033,61632,61650,61651,61652,61653,61654,61655],"mistake_location":"nc","created_at":"2016-03-31T17:06:20.564Z","updated_at":"2016-03-31T17:06:20.564Z","player_id":619,"score":3254793,"pineapples":1733215,"bananas":6086310,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qc","qf","pd","of","od","mc","nd","md","nc"]}
{"id":156920,"position_ids":[1,2,3,1244,1245,1246,1272,1273,1274,1275,1276],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:06:07.890Z","updated_at":"2016-03-31T17:06:07.890Z","player_id":619,"score":3252793,"pineapples":1731215,"bananas":6086310,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qc","pd","oc","pc","pb","ob","nb","qb","oa","rc",""]}
{"id":156919,"position_ids":[1,2733,15636],"mistake_location":"pf","created_at":"2016-03-31T17:05:53.360Z","updated_at":"2016-03-31T17:05:53.360Z","player_id":619,"score":3250604,"pineapples":1730026,"bananas":6082310,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","qf","pf"]}
{"id":156918,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52123,52124,52125,52126,52127,52128,52129,52130,52131,52132,52133,52139,52159,52160,52161,52162,52163,52164,52165],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:05:46.475Z","updated_at":"2016-03-31T17:05:46.475Z","player_id":619,"score":3250602,"pineapples":1730026,"bananas":6082305,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","oc","ob","nc","nb","mc","rd","re","rc","qf","","mb","","pa","pb","ra","qa","qb","rb","qa",""]}
{"id":156917,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18308,18309,18310,18311,18312],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:05:23.448Z","updated_at":"2016-03-31T17:05:23.448Z","player_id":619,"score":3248876,"pineapples":1729826,"bananas":6076200,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","pe","qe","qf","qd","pg","nc","qk","","eos"]}
{"id":156916,"position_ids":[1,2,3,4,5,719,734,755,756,762,763,69350,69351,69352,69353,69354],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:05:11.128Z","updated_at":"2016-03-31T17:05:11.128Z","player_id":619,"score":3238861,"pineapples":1728839,"bananas":6040087,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qc","pd","qd","pe","qe","pf","oc","qf","mc","pj","","kc","nc","hc","","eos"]}
{"id":156915,"position_ids":[1,2,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:04:52.878Z","updated_at":"2016-03-31T17:04:52.878Z","player_id":619,"score":3235676,"pineapples":1727100,"bananas":6034303,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qc","od","pe","oe","pf","pc","qb","kd","","eos"]}
{"id":156914,"position_ids":[1,2,3,4,5,719,800,801,802,803,804],"mistake_location":"oc","created_at":"2016-03-31T17:04:40.602Z","updated_at":"2016-03-31T17:04:40.602Z","player_id":619,"score":3224446,"pineapples":1715870,"bananas":6034303,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qc","pd","qd","pe","qe","pg","pf","of","qf","og","oc"]}
{"id":156913,"position_ids":[1,2733,2734,15259,15260,17640,17641,17642,17643,17644,17645],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:04:26.244Z","updated_at":"2016-03-31T17:04:26.244Z","player_id":619,"score":3222131,"pineapples":1714555,"bananas":6030303,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","od","nd","pc","oe","pd","ne","","eos"]}
{"id":156912,"position_ids":[1,31426,52522,52523,52524,52529],"mistake_location":"ld","created_at":"2016-03-31T17:04:14.163Z","updated_at":"2016-03-31T17:04:14.163Z","player_id":619,"score":3221307,"pineapples":1714453,"bananas":6027417,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","pc","qc","oc","qd","ld"]}
{"id":156911,"position_ids":[1,2,2191,2192,2193,2194],"mistake_location":"kd","created_at":"2016-03-31T17:04:08.620Z","updated_at":"2016-03-31T17:04:08.620Z","player_id":619,"score":3220312,"pineapples":1713958,"bananas":6025417,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qc","od","pe","oe","pf","kd"]}
{"id":156910,"position_ids":[1,31426,31427,34464,37513,37514,37515,37516],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:03:56.716Z","updated_at":"2016-03-31T17:03:56.716Z","player_id":619,"score":3219312,"pineapples":1712958,"bananas":6025417,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nc","qg","jd","pc","","eos"]}
{"id":156909,"position_ids":[1,31426,31427,45718],"mistake_location":"ne","created_at":"2016-03-31T17:03:48.952Z","updated_at":"2016-03-31T17:03:48.952Z","player_id":619,"score":3212309,"pineapples":1706955,"bananas":6021417,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nc","jd","ne"]}
{"id":156908,"position_ids":[1,31426,31427,39061,40533,40534,40535,40536,40537,40538,40539,40540,40541,40542,40744,40745,40746],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:02:54.476Z","updated_at":"2016-03-31T17:02:54.476Z","player_id":619,"score":3212307,"pineapples":1706953,"bananas":6021417,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","qh","of","nd","pi","ph","oh","qi","pj","qj","pk","ql","og","","eos"]}
{"id":156907,"position_ids":[1,2,3,4,5,946],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:02:38.567Z","updated_at":"2016-03-31T17:02:38.567Z","player_id":619,"score":3191413,"pineapples":1688059,"bananas":6013417,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qc","pd","qd","pe","","eos"]}
{"id":156906,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52123,52124,52125,52126,52127,52128,52129,52130,52131,52132,52133,52139,52140,52144,52145,52146,52147,52148,52149,52150,52151,52152,52153],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:02:30.703Z","updated_at":"2016-03-31T17:02:30.703Z","player_id":619,"score":3190457,"pineapples":1687103,"bananas":6013417,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","oc","ob","nc","nb","mc","rd","re","rc","qf","","mb","","na","pa","ra","rb","ma","qa","pb","sa","oa","","eos"]}
{"id":156905,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18815,18816,18817,23143,23144],"mistake_location":"nb","created_at":"2016-03-31T17:02:08.626Z","updated_at":"2016-03-31T17:02:08.626Z","player_id":619,"score":3189160,"pineapples":1685922,"bananas":6012950,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","pe","qe","pd","qd","oc","pb","pf","nb"]}
{"id":156904,"position_ids":[1,68023,68173,68174,68324,68325,68374,68692,68693],"mistake_location":"re","created_at":"2016-03-31T17:01:54.232Z","updated_at":"2016-03-31T17:01:54.232Z","player_id":619,"score":3188623,"pineapples":1685609,"bananas":6012057,"coins":0,"black":true,"board_moves":["nd","qd","qc","pc","pd","pb","qe","rd","re"]}
{"id":156903,"position_ids":[1,31426,47505,47671],"mistake_location":"nf","created_at":"2016-03-31T17:01:41.819Z","updated_at":"2016-03-31T17:01:41.819Z","player_id":619,"score":3186623,"pineapples":1683609,"bananas":6012057,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nd","ld","nf"]}
{"id":156902,"position_ids":[1,2733,17715,29270,15588,15589],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:01:35.693Z","updated_at":"2016-03-31T17:01:35.693Z","player_id":619,"score":3186123,"pineapples":1683609,"bananas":6010057,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","pc","oc","pf",""]}
{"id":156901,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33139,69348,69349],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:01:25.370Z","updated_at":"2016-03-31T17:01:25.370Z","player_id":619,"score":3185615,"pineapples":1683109,"bananas":6010023,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","qi","","eos"]}
{"id":156900,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52123,52124,52125,52126,52127,52128,52129,52130,52131,52132,61514],"mistake_location":null,"created_at":"2016-03-31T17:01:15.174Z","updated_at":"2016-03-31T17:01:15.174Z","player_id":619,"score":3183692,"pineapples":1681290,"bananas":6009607,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","oc","ob","nc","nb","mc","rd","re","rc","qf","","eos"]}