Chcę zanurzyć się w najgłębszą odchłań chińskiego otwarcia. ―Hyeyeon Cho, Opening Lecture

lera2005

Zapasy

Punkty
31,963,842
Ananasy
18,102,423
Banany
55,445,676
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":318185,"position_ids":[1,61916,61917,63084,63085,63821,63822,64761,64762,64763,64764,64765,64766,64767],"mistake_location":"rb","created_at":"2019-01-09T14:07:36.501Z","updated_at":"2019-01-09T14:07:36.501Z","player_id":614,"score":31963842,"pineapples":18102423,"bananas":55445676,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","qd","pf","oc","pc","pd","nc","ob","pb","nb","rc","rd","qc","rb"]}
{"id":318184,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52306,52323,52324,52325,24088,24138,24139,24140,24092],"mistake_location":"nb","created_at":"2019-01-09T13:58:33.375Z","updated_at":"2019-01-09T13:58:33.375Z","player_id":614,"score":31961302,"pineapples":18101383,"bananas":55439676,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","nc","oc","nd","od","oe","rd","re","ne","of","nb"]}
{"id":318183,"position_ids":[1,31426,31427,46917,47429,47430,47431,47432],"mistake_location":"qj","created_at":"2019-01-09T13:57:15.840Z","updated_at":"2019-01-09T13:57:15.840Z","player_id":614,"score":31958516,"pineapples":18099935,"bananas":55434323,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","re","qe","qd","rf","rd","qj"]}
{"id":318182,"position_ids":[1,2733,17715,26866,26867,26915,26934,26935,26936,26940],"mistake_location":"id","created_at":"2019-01-09T13:53:01.727Z","updated_at":"2019-01-09T13:53:01.727Z","player_id":614,"score":31957240,"pineapples":18099159,"bananas":55432323,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","of","qg","qc","rc","pc","rb","id"]}
{"id":318181,"position_ids":[1,31426,47960],"mistake_location":"qg","created_at":"2019-01-09T13:52:54.712Z","updated_at":"2019-01-09T13:52:54.712Z","player_id":614,"score":31955737,"pineapples":18098659,"bananas":55428313,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","pg","qg"]}
{"id":318180,"position_ids":[1,31426,31427,47468,47469,47495,47496],"mistake_location":"rf","created_at":"2019-01-09T13:52:51.528Z","updated_at":"2019-01-09T13:52:51.528Z","player_id":614,"score":31955732,"pineapples":18098654,"bananas":55428313,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","qe","pf","nd","pj","rf"]}
{"id":318179,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18308,18309,18310,18311,18312],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T13:52:44.687Z","updated_at":"2019-01-09T13:52:44.687Z","player_id":614,"score":31955652,"pineapples":18098574,"bananas":55428313,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","nc","pc","md","qf","ic","","eos"]}
{"id":318178,"position_ids":[1,52746,52747,56020,56166,56167,56168,56169,56170,56171,56247,56248,56249,56250,56251,56252,56253,56254,56259,56260,56261,56262,56263,56264,56265,56266],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T13:52:35.926Z","updated_at":"2019-01-09T13:52:35.926Z","player_id":614,"score":31943680,"pineapples":18097574,"bananas":55384423,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","pf","pe","oe","qf","pg","qg","ph","qi","pd","qe","qc","rc","rb","qb","pc","sb","qh","rh","ri","rg","qj","","eos"]}
{"id":318177,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33139,69348,69349],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T13:52:05.750Z","updated_at":"2019-01-09T13:52:05.750Z","player_id":614,"score":31909802,"pineapples":18067696,"bananas":55368423,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","qi","","eos"]}
{"id":318166,"position_ids":[1,2733,2734,9108,12501,12502,12770,12771],"mistake_location":"qc","created_at":"2019-01-09T07:43:19.256Z","updated_at":"2019-01-09T07:43:19.256Z","player_id":614,"score":31901121,"pineapples":18059844,"bananas":55365106,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","ld","oe","pf","of","pg","qc"]}
{"id":318165,"position_ids":[1,2733,2734,15587,15597,15598,15599,15600],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:43:12.807Z","updated_at":"2019-01-09T07:43:12.807Z","player_id":614,"score":31899632,"pineapples":18059355,"bananas":55361106,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","pc","nd","pf","","eos"]}
{"id":318164,"position_ids":[1,2733,17715,29420,29434,29435,29436,29437,23560,23561,23562,23563,23564],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:43:07.577Z","updated_at":"2019-01-09T07:43:07.577Z","player_id":614,"score":31898715,"pineapples":18058939,"bananas":55359103,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","pd","oc","oe","ne","of","md","pj","ic","","eos"]}
{"id":318163,"position_ids":[1,2733,29480,30289,30892,30902,30903,30904],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:42:59.888Z","updated_at":"2019-01-09T07:42:59.888Z","player_id":614,"score":31886626,"pineapples":18046884,"bananas":55358969,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","","nc","","ne","","eos"]}
{"id":318162,"position_ids":[1],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:42:56.162Z","updated_at":"2019-01-09T07:42:56.162Z","player_id":614,"score":31880626,"pineapples":18046884,"bananas":55334969,"coins":0,"black":true,"board_moves":[""]}
{"id":318161,"position_ids":[1,2733,17715,24275,24276,24782],"mistake_location":"pd","created_at":"2019-01-09T07:42:54.845Z","updated_at":"2019-01-09T07:42:54.845Z","player_id":614,"score":31880626,"pineapples":18046884,"bananas":55334969,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","mc","qc","rc","pd"]}
{"id":318160,"position_ids":[1,31426,48564,50282,50400,50538,50539,50540,50541,50542,50543],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:42:43.115Z","updated_at":"2019-01-09T07:42:43.115Z","player_id":614,"score":31880609,"pineapples":18046884,"bananas":55334901,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","","nc","qd","qc","qe","rc","qh","","eos"]}
{"id":318159,"position_ids":[1,2733,17715,26464,26465,26466],"mistake_location":"oh","created_at":"2019-01-09T07:42:36.502Z","updated_at":"2019-01-09T07:42:36.502Z","player_id":614,"score":31876820,"pineapples":18043558,"bananas":55333049,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","md","of","qf","oh"]}
{"id":318158,"position_ids":[1,31426,31427,47468,47469,47495,47496,47497,47498,47499,47500,47501,47502,47503,47504],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:42:31.136Z","updated_at":"2019-01-09T07:42:31.136Z","player_id":614,"score":31876310,"pineapples":18043558,"bananas":55331008,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","qe","pf","nd","pj","qh","ph","rf","rg","re","qg","","eos"]}
{"id":318157,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,37787,37788,37789,38066,38067],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:42:24.437Z","updated_at":"2019-01-09T07:42:24.437Z","player_id":614,"score":31860412,"pineapples":18029346,"bananas":55324264,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","qe","qd","qj","nd","","eos"]}
{"id":318156,"position_ids":[1,52746,52747,55913,55999,56000,56001,56002,56003,56004,54976,54977,55241,55242,55243,55244,55245,55246,55247,55248,55249,55250],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:41:24.838Z","updated_at":"2019-01-09T07:41:24.838Z","player_id":614,"score":31858384,"pineapples":18027818,"bananas":55322264,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","pg","od","nd","oe","pc","qc","qf","qe","ng","ne","md","me","ld","le","kd","lg","qk","","eos"]}
{"id":318155,"position_ids":[1,2733],"mistake_location":"pd","created_at":"2019-01-09T07:41:11.659Z","updated_at":"2019-01-09T07:41:11.659Z","player_id":614,"score":31830000,"pineapples":18001433,"bananas":55314266,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","pd"]}
{"id":318154,"position_ids":[1,31426,31427,39061,40215,40216,40217,40218,40219],"mistake_location":"nc","created_at":"2019-01-09T07:41:09.358Z","updated_at":"2019-01-09T07:41:09.358Z","player_id":614,"score":31830000,"pineapples":18001433,"bananas":55314266,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","qh","ph","pi","pg","qj","nd","nc"]}
{"id":318153,"position_ids":[1,2733,17715,29420,29434,29435,29436,29437,29440],"mistake_location":"pj","created_at":"2019-01-09T07:41:01.688Z","updated_at":"2019-01-09T07:41:01.688Z","player_id":614,"score":31828954,"pineapples":18000903,"bananas":55312204,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","pd","oc","oe","ne","of","kc","pj"]}
{"id":318152,"position_ids":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-09T07:40:55.097Z","updated_at":"2019-01-09T07:40:55.097Z","player_id":614,"score":31828947,"pineapples":18000897,"bananas":55312198,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qc","pd","qd","pe","ob","md","rf","ph","","eos"]}