W czasie gdy myślałam o innych rzeczach, te pięć kamieni zostało złapane. ―Haylee L

hikarugo

Zapasy

Punkty
9,490,702
Ananasy
5,129,195
Banany
17,446,029
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":208383,"position_ids":[1,31426,48564,50873,50915,50916,50917,50905,50906,50907,50908,50909,50910,50911,50912,50913,50914],"mistake_location":null,"created_at":"2016-06-25T09:23:07.083Z","updated_at":"2016-06-25T09:23:07.083Z","player_id":603,"score":9490702,"pineapples":5129195,"bananas":17446029,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","","pf","pc","oc","qc","qd","ob","nc","nb","mc","rd","re","rc","","eos"]}
{"id":208381,"position_ids":[1,31426,31427,46340,46375],"mistake_location":"mc","created_at":"2016-06-25T09:22:35.072Z","updated_at":"2016-06-25T09:22:35.072Z","player_id":603,"score":9470691,"pineapples":5113184,"bananas":17430029,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","jd","md","mc"]}
{"id":208379,"position_ids":[1,61916],"mistake_location":null,"created_at":"2016-06-25T09:22:27.259Z","updated_at":"2016-06-25T09:22:27.259Z","player_id":603,"score":9470184,"pineapples":5112677,"bananas":17430029,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od",""]}
{"id":208375,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,37787,37788,37789,38066,38067,38068,38075,38076,38077],"mistake_location":"qi","created_at":"2016-06-25T09:19:39.259Z","updated_at":"2016-06-25T09:19:39.259Z","player_id":603,"score":9470184,"pineapples":5112677,"bananas":17430029,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","qe","qd","qj","nd","","ql","dp","qh","rh","qi"]}
{"id":208374,"position_ids":[1,31426,31427,37517,38895],"mistake_location":"of","created_at":"2016-06-25T09:19:18.433Z","updated_at":"2016-06-25T09:19:18.433Z","player_id":603,"score":9469694,"pineapples":5112199,"bananas":17429979,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","pf","pe","of"]}
{"id":208373,"position_ids":[1,2733,2734,9108,12501,12774],"mistake_location":"pg","created_at":"2016-06-25T09:19:03.414Z","updated_at":"2016-06-25T09:19:03.414Z","player_id":603,"score":9469658,"pineapples":5112163,"bananas":17429979,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","ld","oe","qg","pg"]}
{"id":208372,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52123,52124,52125,52126,52127,52128,52129,52130,52131,52132,52133,52139,52140,52144,52145,52146,52147],"mistake_location":null,"created_at":"2016-06-25T09:18:55.448Z","updated_at":"2016-06-25T09:18:55.448Z","player_id":603,"score":9469339,"pineapples":5112140,"bananas":17428796,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","oc","ob","nc","nb","mc","rd","re","rc","qf","","mb","","na","pa","ra","rb","ma",""]}
{"id":208371,"position_ids":[1,31426,48564,50282,50400,50401,50528],"mistake_location":"qd","created_at":"2016-06-25T09:18:36.320Z","updated_at":"2016-06-25T09:18:36.320Z","player_id":603,"score":9467392,"pineapples":5111696,"bananas":17422785,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","","qf","pc","oc","qc","qd"]}
{"id":208370,"position_ids":[1,2733,2734,15279],"mistake_location":"oe","created_at":"2016-06-25T09:18:28.350Z","updated_at":"2016-06-25T09:18:28.350Z","player_id":603,"score":9466484,"pineapples":5111226,"bananas":17421033,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","nd","oe"]}
{"id":208369,"position_ids":[1,52746,52747,55913],"mistake_location":"qf","created_at":"2016-06-25T09:18:24.699Z","updated_at":"2016-06-25T09:18:24.699Z","player_id":603,"score":9466459,"pineapples":5111201,"bananas":17421033,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","pg","qf"]}
{"id":208368,"position_ids":[1,2733,2734,7840,7841,7842],"mistake_location":"nf","created_at":"2016-06-25T09:16:54.154Z","updated_at":"2016-06-25T09:16:54.154Z","player_id":603,"score":9466235,"pineapples":5110977,"bananas":17421033,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","md","oe","pf","nf"]}
{"id":208367,"position_ids":[1,2733,2734,5218,6283,6284],"mistake_location":"qc","created_at":"2016-06-25T09:16:48.517Z","updated_at":"2016-06-25T09:16:48.517Z","player_id":603,"score":9465695,"pineapples":5110437,"bananas":17421033,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","lc","oe","pf","qc"]}
{"id":208366,"position_ids":[1,68023,68024,68028,68029,68030,68060,68061],"mistake_location":"of","created_at":"2016-06-25T09:16:40.156Z","updated_at":"2016-06-25T09:16:40.156Z","player_id":603,"score":9465124,"pineapples":5109866,"bananas":17421033,"coins":0,"black":false,"board_moves":["nd","pd","pe","qe","qf","pf","oe","of"]}
{"id":208365,"position_ids":[1,52746,52747,55818],"mistake_location":"qe","created_at":"2016-06-25T09:16:29.825Z","updated_at":"2016-06-25T09:16:29.825Z","player_id":603,"score":9463624,"pineapples":5108866,"bananas":17419033,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","qh","qe"]}
{"id":208364,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52123,52124,52276,52277,52278,52279,52280,52281,52282],"mistake_location":null,"created_at":"2016-06-25T09:16:23.445Z","updated_at":"2016-06-25T09:16:23.445Z","player_id":603,"score":9463255,"pineapples":5108497,"bananas":17419033,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","oc","ob","pb","qb","nb","pa","nc","","eos"]}
{"id":208363,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,37787,37788,37789,38066,38067,38068,38072,38073,38074],"mistake_location":null,"created_at":"2016-06-25T09:15:43.931Z","updated_at":"2016-06-25T09:15:43.931Z","player_id":603,"score":9449002,"pineapples":5094269,"bananas":17418931,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","qe","qd","qj","nd","","ql","ph","","eos"]}
{"id":208362,"position_ids":[1,61916,61917,63084,65240,66008],"mistake_location":"pc","created_at":"2016-06-25T09:15:26.653Z","updated_at":"2016-06-25T09:15:26.653Z","player_id":603,"score":9436062,"pineapples":5093734,"bananas":17369310,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","qd","pf","qf","qc","pc"]}
{"id":208361,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,37787,37788,37789,38066,38067,38068,38075,38076,38105],"mistake_location":"qg","created_at":"2016-06-25T09:15:19.835Z","updated_at":"2016-06-25T09:15:19.835Z","player_id":603,"score":9435325,"pineapples":5092997,"bananas":17369310,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","qe","qd","qj","nd","","ql","dp","qh","qi","qg"]}
{"id":208360,"position_ids":[1,2733,17715,26464,26465,26466],"mistake_location":"qg","created_at":"2016-06-25T09:15:07.909Z","updated_at":"2016-06-25T09:15:07.909Z","player_id":603,"score":9434115,"pineapples":5092119,"bananas":17367983,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","md","of","qf","qg"]}
{"id":208359,"position_ids":[1,61916,61917,66875],"mistake_location":"of","created_at":"2016-06-25T09:15:02.396Z","updated_at":"2016-06-25T09:15:02.396Z","player_id":603,"score":9433115,"pineapples":5092119,"bananas":17363983,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","qd","qg","of"]}
{"id":208358,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,38602,38629,38630,38537,38538,38551,38552],"mistake_location":null,"created_at":"2016-06-25T09:14:56.414Z","updated_at":"2016-06-25T09:14:56.414Z","player_id":603,"score":9432725,"pineapples":5091729,"bananas":17363983,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","pc","oc","qc","qe","ob","nc","nb",""]}
{"id":208357,"position_ids":[1,2733,2734,14607,14699,14706,14707,14708],"mistake_location":"ne","created_at":"2016-06-25T09:14:43.270Z","updated_at":"2016-06-25T09:14:43.270Z","player_id":603,"score":9431786,"pineapples":5091709,"bananas":17360307,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","kd","pe","pd","od","oe","ne"]}
{"id":208356,"position_ids":[1,31426],"mistake_location":"qb","created_at":"2016-06-25T09:14:35.843Z","updated_at":"2016-06-25T09:14:35.843Z","player_id":603,"score":9430751,"pineapples":5091174,"bananas":17358307,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qb"]}
{"id":208355,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,38602,38603,38604],"mistake_location":null,"created_at":"2016-06-25T09:14:32.993Z","updated_at":"2016-06-25T09:14:32.993Z","player_id":603,"score":9430751,"pineapples":5091174,"bananas":17358307,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","pc","qe","oc",""]}