Zapamiętać joseki - moim zdaniem - jest łatwo. Poprawnie użyć joseki - jest bardzo trudno. ―Mingjiu Jiang

cam

Zapasy

Punkty
2,987,521
Ananasy
1,633,039
Banany
5,417,928
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":143604,"position_ids":[1,2733,16549,16879,16957,16963,16964,16965,16966,23040,23041,23042,23043,23048,23049,23050,23051],"mistake_location":"me","created_at":"2016-01-27T02:11:24.321Z","updated_at":"2016-01-27T02:11:24.321Z","player_id":569,"score":2987521,"pineapples":1633039,"bananas":5417928,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","nd","oc","od","nc","pd","pc","qe","re","rd","qc","rf","pe","qf","md","of","me"]}
{"id":143603,"position_ids":[1,31426,52522,52534],"mistake_location":"re","created_at":"2016-01-27T02:11:06.618Z","updated_at":"2016-01-27T02:11:06.618Z","player_id":569,"score":2983822,"pineapples":1631539,"bananas":5409132,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qd","qe","re"]}
{"id":143602,"position_ids":[1,2,3,4,962,1052,1053,1054,1055],"mistake_location":"pe","created_at":"2016-01-27T02:11:01.478Z","updated_at":"2016-01-27T02:11:01.478Z","player_id":569,"score":2983530,"pineapples":1631247,"bananas":5409132,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qc","pd","pc","nd","od","oe","oc","ne","pe"]}
{"id":143601,"position_ids":[1,2733,17715,26464,26649,26660,26661,26662,26663,26664],"mistake_location":"ob","created_at":"2016-01-27T02:10:53.832Z","updated_at":"2016-01-27T02:10:53.832Z","player_id":569,"score":2981645,"pineapples":1629862,"bananas":5407132,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","md","qc","pc","pd","qb","rc","qe","ob"]}
{"id":143600,"position_ids":[1,2733],"mistake_location":"pd","created_at":"2016-01-27T02:10:32.602Z","updated_at":"2016-01-27T02:10:32.602Z","player_id":569,"score":2979849,"pineapples":1629362,"bananas":5401949,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","pd"]}
{"id":143599,"position_ids":[1,31426,52522,52523],"mistake_location":"pc","created_at":"2016-01-27T02:10:30.541Z","updated_at":"2016-01-27T02:10:30.541Z","player_id":569,"score":2979849,"pineapples":1629362,"bananas":5401949,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qd","qc","pc"]}
{"id":143598,"position_ids":[1,61916,61917,63084,63085,63821,63822,63823,63824,63825],"mistake_location":"oe","created_at":"2016-01-27T02:10:28.772Z","updated_at":"2016-01-27T02:10:28.772Z","player_id":569,"score":2979349,"pineapples":1628862,"bananas":5401949,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","qd","pf","oc","pc","pd","qc","rc","rb","oe"]}
{"id":143597,"position_ids":[1,2733,2734],"mistake_location":"nc","created_at":"2016-01-27T02:10:02.847Z","updated_at":"2016-01-27T02:10:02.847Z","player_id":569,"score":2977922,"pineapples":1627435,"bananas":5401949,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","nc"]}
{"id":143596,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18563,18594,18595,18604,18605,18606],"mistake_location":null,"created_at":"2016-01-27T02:09:58.742Z","updated_at":"2016-01-27T02:09:58.742Z","player_id":569,"score":2977648,"pineapples":1627435,"bananas":5400852,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","oc","nc","pc","nd","kd","qe","pd","pe","","eos"]}
{"id":143595,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18563,18594,18595,18596,18597,18598,18599],"mistake_location":null,"created_at":"2016-01-27T02:09:49.215Z","updated_at":"2016-01-27T02:09:49.215Z","player_id":569,"score":2975156,"pineapples":1626935,"bananas":5392884,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","nc","pc","nd","kd","qe","re","pd","rc","qf",""]}
{"id":143594,"position_ids":[1,61916,61917,63084,63085,63821,63822,64761,64762,64763,65188,65189,65190,65141],"mistake_location":"rd","created_at":"2016-01-27T02:09:30.280Z","updated_at":"2016-01-27T02:09:30.280Z","player_id":569,"score":2972182,"pineapples":1626435,"bananas":5382988,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","qd","pf","oc","pc","pd","nc","ob","pb","nd","oe","nb","rc","rd"]}
{"id":143593,"position_ids":[1,2733,2734,9108,12501,12502,12503,12504],"mistake_location":"rb","created_at":"2016-01-27T02:09:06.372Z","updated_at":"2016-01-27T02:09:06.372Z","player_id":569,"score":2969214,"pineapples":1624967,"bananas":5376989,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","ld","oe","pf","qc","rc","rb"]}
{"id":143592,"position_ids":[1,31426,31427,42482,42483,42484,42485,42486,42487,42488,42489,42490,42491,42492],"mistake_location":null,"created_at":"2016-01-27T02:08:41.746Z","updated_at":"2016-01-27T02:08:41.746Z","player_id":569,"score":2969199,"pineapples":1624953,"bananas":5376982,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","qj","qc","qd","pc","od","rd","re","rc","qe","nc","pf",""]}
{"id":143591,"position_ids":[1,31426,31427,31428,32378,32379,32551,32635,32636],"mistake_location":"oh","created_at":"2016-01-27T02:08:29.986Z","updated_at":"2016-01-27T02:08:29.986Z","player_id":569,"score":2966664,"pineapples":1624418,"bananas":5368982,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nd","lc","ic","me","of","ph","oh"]}
{"id":143590,"position_ids":[1,31426,31427,31428,32378],"mistake_location":"jd","created_at":"2016-01-27T02:08:09.633Z","updated_at":"2016-01-27T02:08:09.633Z","player_id":569,"score":2965441,"pineapples":1623195,"bananas":5368982,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nd","lc","jd"]}
{"id":143589,"position_ids":[1,2733,2734,9108,12501,12502,12503,12752,12753,12754,12755,12756,12757,12758,12759,12760,12761],"mistake_location":null,"created_at":"2016-01-27T02:08:01.912Z","updated_at":"2016-01-27T02:08:01.912Z","player_id":569,"score":2965019,"pineapples":1622773,"bananas":5368982,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","ld","oe","pf","qc","pd","pc","od","nd","ne","me","nf","md","","eos"]}
{"id":143588,"position_ids":[1,2733,2734,7840,7841,7842,8042,8043],"mistake_location":"od","created_at":"2016-01-27T02:07:49.437Z","updated_at":"2016-01-27T02:07:49.437Z","player_id":569,"score":2944990,"pineapples":1621744,"bananas":5292982,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","md","oe","pf","qc","pd","od"]}
{"id":143587,"position_ids":[1,31426,31427,42482,42614,42615,42616,42617,42618,42619,42774,42775,42776,42777,42778,42782],"mistake_location":"ng","created_at":"2016-01-27T02:07:39.887Z","updated_at":"2016-01-27T02:07:39.887Z","player_id":569,"score":2943966,"pineapples":1620720,"bananas":5292982,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nc","jc","qf","pf","pg","of","qe","qd","pe","od","oe","nd","ne","mc","ng"]}
{"id":143586,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33261,33262,33263,33264],"mistake_location":null,"created_at":"2016-01-27T02:07:25.719Z","updated_at":"2016-01-27T02:07:25.719Z","player_id":569,"score":2941222,"pineapples":1618863,"bananas":5289436,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","lc","rc","","eos"]}
{"id":143585,"position_ids":[1,2733,2734,9108,10882,10883,11046,11047,11323,11324],"mistake_location":"pe","created_at":"2016-01-27T02:07:16.142Z","updated_at":"2016-01-27T02:07:16.142Z","player_id":569,"score":2933151,"pineapples":1618800,"bananas":5257402,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","ld","of","qg","jd","lf","oh","oe","pe"]}
{"id":143584,"position_ids":[1,31426,31427,42482],"mistake_location":"nf","created_at":"2016-01-27T02:07:03.218Z","updated_at":"2016-01-27T02:07:03.218Z","player_id":569,"score":2931641,"pineapples":1617290,"bananas":5257402,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nc","jc","nf"]}
{"id":143583,"position_ids":[1,2733,2734,9108,10442,10443,10444,10445,10732,10733,10734,10735,10739,10740,10741,10742],"mistake_location":"nh","created_at":"2016-01-27T02:06:59.123Z","updated_at":"2016-01-27T02:06:59.123Z","player_id":569,"score":2931608,"pineapples":1617257,"bananas":5257402,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","ld","pe","pd","od","oe","ne","of","md","le","nf","og","ng","oh","nh"]}
{"id":143582,"position_ids":[1,2733,2734,2735,2972,2973],"mistake_location":null,"created_at":"2016-01-27T02:06:33.019Z","updated_at":"2016-01-27T02:06:33.019Z","player_id":569,"score":2928585,"pineapples":1615231,"bananas":5253416,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","pe","","nd",""]}
{"id":143581,"position_ids":[1,52746,52747,52748,52749,52750,52751,52752,52753],"mistake_location":"nf","created_at":"2016-01-27T02:06:27.008Z","updated_at":"2016-01-27T02:06:27.008Z","player_id":569,"score":2928026,"pineapples":1615172,"bananas":5251416,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qd","pe","qe","pf","qg","jc","pg","nf"]}