Szczęście to ćwiczenia. Szczęście to wybór. ―Hyeyeon Cho, Opening Lecture

phillip89

Zapasy

Punkty
4,617,012
Ananasy
2,751,809
Banany
7,460,811
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":278620,"position_ids":[1],"mistake_location":"rc","created_at":"2017-05-16T13:02:21.194Z","updated_at":"2017-05-16T13:02:21.194Z","player_id":419,"score":4617012,"pineapples":2751809,"bananas":7460811,"coins":0,"black":true,"board_moves":["rc"]}
{"id":278619,"position_ids":[1,67801,67802],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T13:02:15.091Z","updated_at":"2017-05-16T13:02:15.091Z","player_id":419,"score":4617012,"pineapples":2751809,"bananas":7460811,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qf","pc",""]}
{"id":278618,"position_ids":[1,2733,29480,29968,29969,29970],"mistake_location":"rd","created_at":"2017-05-16T13:02:08.543Z","updated_at":"2017-05-16T13:02:08.543Z","player_id":419,"score":4616743,"pineapples":2751540,"bananas":7460811,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","","od","qe","pe","rd"]}
{"id":278617,"position_ids":[1,52746,61033,61632,61650,61651,61652,61653,61659,61660,61661,61662],"mistake_location":"mb","created_at":"2017-05-16T13:01:54.424Z","updated_at":"2017-05-16T13:01:54.424Z","player_id":419,"score":4616240,"pineapples":2751540,"bananas":7458800,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qc","qf","pd","of","od","mc","nc","nd","nb","md","mb"]}
{"id":278616,"position_ids":[1,2733,29480,29481,29944,29945,29946,29947,29948,29949,29950,29951,29952,29953],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T13:01:38.570Z","updated_at":"2017-05-16T13:01:38.570Z","player_id":419,"score":4613842,"pineapples":2749142,"bananas":7458800,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","","oc","rd","re","qe","pe","qf","rf","qg","rg","qh","qc",""]}
{"id":278615,"position_ids":[1,61916],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T13:01:19.374Z","updated_at":"2017-05-16T13:01:19.374Z","player_id":419,"score":4611339,"pineapples":2746642,"bananas":7458789,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od",""]}
{"id":278614,"position_ids":[1,2733,29480,29968],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T13:01:17.034Z","updated_at":"2017-05-16T13:01:17.034Z","player_id":419,"score":4611339,"pineapples":2746642,"bananas":7458789,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","","od",""]}
{"id":278613,"position_ids":[1,31426,47505,47632,47633,47634,47635,47636,47637,47638],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T13:01:08.729Z","updated_at":"2017-05-16T13:01:08.729Z","player_id":419,"score":4611334,"pineapples":2746642,"bananas":7458769,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nd","jd","pf","oe","qc","pc","qd","ne",""]}
{"id":278612,"position_ids":[1,68023,68173,68174,68324,68325,68374,68375,68387,68388,68400,68401,68402,68403,68404],"mistake_location":"oc","created_at":"2017-05-16T13:00:54.201Z","updated_at":"2017-05-16T13:00:54.201Z","player_id":419,"score":4609334,"pineapples":2746142,"bananas":7452769,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pf","pc","qc","qd","pd","rd","rc","rb","qb","pb","ra","sb","sc","rf","oc"]}
{"id":278611,"position_ids":[1,67801,67802],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T13:00:31.761Z","updated_at":"2017-05-16T13:00:31.761Z","player_id":419,"score":4605876,"pineapples":2743184,"bananas":7450769,"coins":0,"black":true,"board_moves":["nc","qd",""]}
{"id":278610,"position_ids":[1,31426,31427,31428,32063,32064,32065,32066,32067,32068,32069,32073,32074,32075],"mistake_location":"rf","created_at":"2017-05-16T13:00:22.506Z","updated_at":"2017-05-16T13:00:22.506Z","player_id":419,"score":4605523,"pineapples":2742831,"bananas":7450769,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","nd","qc","qd","rd","re","rc","qe","ob","nb","oc","nc","rf"]}
{"id":278609,"position_ids":[1,61916,67255,67256,67257,67270,67284],"mistake_location":"oe","created_at":"2017-05-16T13:00:07.352Z","updated_at":"2017-05-16T13:00:07.352Z","player_id":419,"score":4602573,"pineapples":2740881,"bananas":7446769,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pe","qc","oc","qe","qf","pf","oe"]}
{"id":278608,"position_ids":[1,31426,31427,34464,37410,37419,37443,37444,37445],"mistake_location":"qd","created_at":"2017-05-16T12:59:58.061Z","updated_at":"2017-05-16T12:59:58.061Z","player_id":419,"score":4601203,"pineapples":2739511,"bananas":7446769,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","mc","pc","qc","oc","od","qb","qd"]}
{"id":278607,"position_ids":[1,52746,52747,55571,55572],"mistake_location":"qb","created_at":"2017-05-16T12:59:43.656Z","updated_at":"2017-05-16T12:59:43.656Z","player_id":419,"score":4599399,"pineapples":2738707,"bananas":7442769,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qd","qg","pe","qb"]}
{"id":278606,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18563,18564,18565,18566,18567],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T12:59:29.247Z","updated_at":"2017-05-16T12:59:29.247Z","player_id":419,"score":4598731,"pineapples":2738039,"bananas":7442769,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","pe","qe","qf","qd","pf","nc","qj","","eos"]}
{"id":278605,"position_ids":[1,61916,61917,61918,61919,61920,61921,61922,61923,61924],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T12:59:15.946Z","updated_at":"2017-05-16T12:59:15.946Z","player_id":419,"score":4586748,"pineapples":2728043,"bananas":7434818,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","qd","qc","rc","pc","re","kc","pf","","eos"]}
{"id":278604,"position_ids":[1],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T12:59:02.588Z","updated_at":"2017-05-16T12:59:02.588Z","player_id":419,"score":4584748,"pineapples":2727043,"bananas":7430818,"coins":0,"black":true,"board_moves":[""]}
{"id":278603,"position_ids":[1,2733,29480,30908,68808,68809],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T12:59:00.624Z","updated_at":"2017-05-16T12:59:00.624Z","player_id":419,"score":4584748,"pineapples":2727043,"bananas":7430818,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","","nd","","eos"]}
{"id":278602,"position_ids":[1,67801,67968,67969,67970,67971,67972,67973,67974],"mistake_location":"pg","created_at":"2017-05-16T12:58:48.525Z","updated_at":"2017-05-16T12:58:48.525Z","player_id":419,"score":4580748,"pineapples":2725043,"bananas":7422818,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qf","pd","nc","nd","md","ne","oc","pc","pg"]}
{"id":278601,"position_ids":[1,31426,48564,51121,51122,51123],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T12:58:36.876Z","updated_at":"2017-05-16T12:58:36.876Z","player_id":419,"score":4578771,"pineapples":2724066,"bananas":7418818,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","","pp","","pj",""]}
{"id":278600,"position_ids":[1,31426,48564,48565,48566,48969],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T12:58:29.819Z","updated_at":"2017-05-16T12:58:29.819Z","player_id":419,"score":4578250,"pineapples":2723566,"bananas":7418734,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","","jc","","qf",""]}
{"id":278599,"position_ids":[1,2733,16549,17678],"mistake_location":"qc","created_at":"2017-05-16T12:57:59.157Z","updated_at":"2017-05-16T12:57:59.157Z","player_id":419,"score":4577711,"pineapples":2723066,"bananas":7418578,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","nd","ld","qc"]}
{"id":278598,"position_ids":[1,31426,31427,31428,32378,32963,32964],"mistake_location":"qh","created_at":"2017-05-16T12:57:51.250Z","updated_at":"2017-05-16T12:57:51.250Z","player_id":419,"score":4577211,"pineapples":2723066,"bananas":7416578,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nd","lc","me","ic","qh"]}
{"id":278597,"position_ids":[1,52746,52747,52748,52749,52750,52751],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-16T12:57:34.647Z","updated_at":"2017-05-16T12:57:34.647Z","player_id":419,"score":4575805,"pineapples":2721660,"bananas":7416578,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qe","pc","od","oc","nd","mc",""]}