Zapamiętać joseki - moim zdaniem - jest łatwo. Poprawnie użyć joseki - jest bardzo trudno. ―Mingjiu Jiang

yon

Zapasy

Punkty
2,525,615
Ananasy
1,304,618
Banany
4,883,989
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":64088,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18815,18816,18817,19056,19057,19058,19059,19060,19061,19486,19624,19625,19626,19627],"mistake_location":"mb","created_at":"2015-03-19T18:32:59.242Z","updated_at":"2015-03-19T18:32:59.242Z","player_id":398,"score":2525615,"pineapples":1304618,"bananas":4883989,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","oc","pd","pc","qe","nd","qc","rd","qb","re","pf","ne","nc","nb","mc","pb","mb"]}
{"id":64087,"position_ids":[1,2733,2734,5218,6091,6092,6184,6185,6186,6187,6188],"mistake_location":"nd","created_at":"2015-03-19T18:32:14.039Z","updated_at":"2015-03-19T18:32:14.039Z","player_id":398,"score":2522099,"pineapples":1302618,"bananas":4877925,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","lc","","od","pc","pd","mc","md","nc","nd"]}
{"id":64086,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18815,18816,18817,19056,19057,19058,19059,19060,19735,19736,19737,19738,19739,19740],"mistake_location":"","created_at":"2015-03-19T18:31:57.497Z","updated_at":"2015-03-19T18:31:57.497Z","player_id":398,"score":2520515,"pineapples":1301034,"bananas":4877922,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","pd","pc","qe","nd","qc","rd","qb","re","nc","oe","pe","pf","","eos"]}
{"id":64085,"position_ids":[1,2733,17715,24275,25756,25843],"mistake_location":"nf","created_at":"2015-03-19T18:31:11.361Z","updated_at":"2015-03-19T18:31:11.361Z","player_id":398,"score":2500213,"pineapples":1298294,"bananas":4807675,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","mc","ne","me","nf"]}
{"id":64084,"position_ids":[1,2733,2734,5218,6091],"mistake_location":"nd","created_at":"2015-03-19T18:30:57.533Z","updated_at":"2015-03-19T18:30:57.533Z","player_id":398,"score":2499811,"pineapples":1298294,"bananas":4806066,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","lc","","nd"]}
{"id":64083,"position_ids":[1,2733,17715,26866,26959,26960,26961,26962],"mistake_location":"mf","created_at":"2015-03-19T18:30:48.093Z","updated_at":"2015-03-19T18:30:48.093Z","player_id":398,"score":2499697,"pineapples":1298182,"bananas":4806060,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","pg","oe","ne","of","mf"]}
{"id":64082,"position_ids":[1,2733,17715,24275,25477,25478,25481,25576,25577,25578,25579,25580,25617],"mistake_location":"qb","created_at":"2015-03-19T18:30:35.057Z","updated_at":"2015-03-19T18:30:35.057Z","player_id":398,"score":2498736,"pineapples":1297250,"bananas":4805945,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","pe","qg","pg","ph","qh","qf","pf","qe","qd","pd","qc","qb"]}
{"id":64081,"position_ids":[1,2733,2734,5218,6283,6284,6285],"mistake_location":"pc","created_at":"2015-03-19T18:30:14.535Z","updated_at":"2015-03-19T18:30:14.535Z","player_id":398,"score":2496255,"pineapples":1296750,"bananas":4798019,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","lc","oe","pf","ic","pc"]}
{"id":64080,"position_ids":[1,31426,52522,52534],"mistake_location":"pc","created_at":"2015-03-19T18:30:04.854Z","updated_at":"2015-03-19T18:30:04.854Z","player_id":398,"score":2495598,"pineapples":1296594,"bananas":4796014,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qd","qe","pc"]}
{"id":64079,"position_ids":[1,2733,2734,5218,5289,5368,5369,5370,5371,5513,5514,5515,5516],"mistake_location":"nd","created_at":"2015-03-19T18:29:57.067Z","updated_at":"2015-03-19T18:29:57.067Z","player_id":398,"score":2495098,"pineapples":1296094,"bananas":4796014,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","lc","pe","pd","od","oe","pf","ne","pb","rf","md","nd"]}
{"id":64078,"position_ids":[1,2733,2734,5218,5289,5290,5291],"mistake_location":"pc","created_at":"2015-03-19T18:29:16.856Z","updated_at":"2015-03-19T18:29:16.856Z","player_id":398,"score":2492834,"pineapples":1295831,"bananas":4788010,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","lc","pe","qe","pf","pc"]}
{"id":64077,"position_ids":[1,67801,67802,67803,67887,67888],"mistake_location":"pb","created_at":"2015-03-19T18:28:35.434Z","updated_at":"2015-03-19T18:28:35.434Z","player_id":398,"score":2491832,"pineapples":1295331,"bananas":4786005,"coins":0,"black":false,"board_moves":["nc","qd","qc","pc","pd","pb"]}
{"id":64076,"position_ids":[1,31426,31427,39061,39672,39673,39674,39724,39725,39726,39727,39728,39729,39767],"mistake_location":"","created_at":"2015-03-19T18:28:26.628Z","updated_at":"2015-03-19T18:28:26.628Z","player_id":398,"score":2490832,"pineapples":1294331,"bananas":4786005,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nc","lc","qf","nd","qc","qd","pc","od","nb","rd","rc","qj",""]}
{"id":64075,"position_ids":[1,2733,2734,7840,8904,8905,8906,8907,8908,8909],"mistake_location":"","created_at":"2015-03-19T18:28:06.875Z","updated_at":"2015-03-19T18:28:06.875Z","player_id":398,"score":2488203,"pineapples":1292202,"bananas":4784005,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","md","qh","od","qk","nc","","eos"]}
{"id":64074,"position_ids":[1,2733,17715,24275,25756,25757,25812,25813],"mistake_location":"pd","created_at":"2015-03-19T18:27:52.082Z","updated_at":"2015-03-19T18:27:52.082Z","player_id":398,"score":2478198,"pineapples":1289202,"bananas":4755982,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","mc","ne","qg","ld","oc","pd"]}
{"id":64073,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33495,33496,33645,33646],"mistake_location":"qd","created_at":"2015-03-19T18:27:40.379Z","updated_at":"2015-03-19T18:27:40.379Z","player_id":398,"score":2477224,"pineapples":1289202,"bananas":4752087,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qg","pg","pf","qe","qd"]}
{"id":64072,"position_ids":[1,31426,31427,34464,35880,35881],"mistake_location":"pa","created_at":"2015-03-19T18:27:20.731Z","updated_at":"2015-03-19T18:27:20.731Z","player_id":398,"score":2476439,"pineapples":1288970,"bananas":4749874,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nc","qg","pc","qc","pa"]}
{"id":64071,"position_ids":[1,2733,2734,3537,4912,4913,4914,4940,4941,4942,4943,4957,4958,4959,4960],"mistake_location":"qd","created_at":"2015-03-19T18:27:08.090Z","updated_at":"2015-03-19T18:27:08.090Z","player_id":398,"score":2475765,"pineapples":1288796,"bananas":4747874,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","mc","qc","rc","pd","qb","qe","pc","rd","od","qc","pb","pe","qd"]}
{"id":64070,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18563,18571,18572,18576,18577],"mistake_location":"qe","created_at":"2015-03-19T18:26:36.553Z","updated_at":"2015-03-19T18:26:36.553Z","player_id":398,"score":2473258,"pineapples":1287296,"bananas":4743846,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","nc","pc","nd","pe","jc","","pd","qe"]}
{"id":64069,"position_ids":[1,2733,2734,3537,4015,4448,4470],"mistake_location":"pb","created_at":"2015-03-19T18:26:20.147Z","updated_at":"2015-03-19T18:26:20.147Z","player_id":398,"score":2472244,"pineapples":1286796,"bananas":4741791,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","mc","oe","pc","ob","pb"]}
{"id":64019,"position_ids":[1,2733,17715,24275,26015,26016],"mistake_location":"pc","created_at":"2015-03-19T03:38:36.392Z","updated_at":"2015-03-19T03:38:36.392Z","player_id":398,"score":2471734,"pineapples":1286296,"bananas":4741751,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","mc","pf","oc","pc"]}
{"id":64018,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18815,18816,18817,19056,19057,19058,19059,19060,19061,19111,19478],"mistake_location":"pe","created_at":"2015-03-19T03:38:28.998Z","updated_at":"2015-03-19T03:38:28.998Z","player_id":398,"score":2471221,"pineapples":1286296,"bananas":4739699,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","pd","pc","qe","nd","qc","rd","qb","re","pf","of","rf","pe"]}
{"id":64017,"position_ids":[1,52746,52747,53863,53864,53865,54484,54485,53868,53869,53983,53984],"mistake_location":"rd","created_at":"2015-03-19T03:37:55.017Z","updated_at":"2015-03-19T03:37:55.017Z","player_id":398,"score":2469590,"pineapples":1285126,"bananas":4737856,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","qf","pe","pf","oe","of","ne","lc","pc","rc","rd"]}
{"id":64016,"position_ids":[1,2733,17715,26866,26959,26960],"mistake_location":"nd","created_at":"2015-03-19T03:37:39.483Z","updated_at":"2015-03-19T03:37:39.483Z","player_id":398,"score":2467551,"pineapples":1283587,"bananas":4735856,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","pg","oe","nd"]}