O potężny Shusaku, proszę połącz te dwa samotne kamienie. ―tekst tradycyjnego ślubiowania małżeńskiego w Japonii

matrok

Zapasy

Punkty
3,369,673
Ananasy
1,768,880
Banany
6,403,171
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":293253,"position_ids":[1,2733,17715,29270,15588,15593],"mistake_location":"kd","created_at":"2017-10-29T14:59:38.343Z","updated_at":"2017-10-29T14:59:38.343Z","player_id":316,"score":3369673,"pineapples":1768880,"bananas":6403171,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","pc","oc","pe","kd"]}
{"id":293252,"position_ids":[1,31426,48564,51121,51122,51123,51226,51227,51228,51229,51395],"mistake_location":"oh","created_at":"2017-10-29T14:59:01.593Z","updated_at":"2017-10-29T14:59:01.593Z","player_id":316,"score":3369154,"pineapples":1768380,"bananas":6403096,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","","pp","","pj","qf","qe","pf","nd","qh","oh"]}
{"id":293251,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52123,52124,52213,52214,52215,52216,52224,52225,52226,52227,52228],"mistake_location":null,"created_at":"2017-10-29T14:58:44.022Z","updated_at":"2017-10-29T14:58:44.022Z","player_id":316,"score":3367137,"pineapples":1767863,"bananas":6397096,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","oc","ob","nb","nc","od","mb","pb","na","qb","","eos"]}
{"id":293250,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52123,52124,52213,52214,52215,52216,52224,52225,52226],"mistake_location":"rc","created_at":"2017-10-29T14:58:31.845Z","updated_at":"2017-10-29T14:58:31.845Z","player_id":316,"score":3350337,"pineapples":1753015,"bananas":6389289,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","oc","ob","nb","nc","od","mb","pb","na","qb","rc"]}
{"id":293249,"position_ids":[1,2733,2734,2735,2854,2855,2856],"mistake_location":"qj","created_at":"2017-10-29T14:58:18.666Z","updated_at":"2017-10-29T14:58:18.666Z","player_id":316,"score":3347810,"pineapples":1752252,"bananas":6382230,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","pe","jc","nd","nc","qj"]}
{"id":293248,"position_ids":[1,2733,17715,26866,26959,26960,26961,26962,26963,26964,26965,26966],"mistake_location":"rc","created_at":"2017-10-29T14:57:04.350Z","updated_at":"2017-10-29T14:57:04.350Z","player_id":316,"score":3346745,"pineapples":1751752,"bananas":6379973,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","pg","oe","ne","of","pd","qf","qc","qe","rc"]}
{"id":293247,"position_ids":[1,52746,52747,56020,56532,56533,56534,56535,56605,56606,56678,56679,56680,57647],"mistake_location":"nc","created_at":"2017-10-29T14:56:29.823Z","updated_at":"2017-10-29T14:56:29.823Z","player_id":316,"score":3346163,"pineapples":1751266,"bananas":6379588,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","pf","od","pd","pe","pc","qe","oe","nd","qc","qf","pg","nc"]}
{"id":293244,"position_ids":[1,31426,31427,33136,34302,34303,34304],"mistake_location":"qc","created_at":"2017-10-28T10:57:39.718Z","updated_at":"2017-10-28T10:57:39.718Z","player_id":316,"score":3344218,"pineapples":1750876,"bananas":6373368,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","lc","rd","re","qc"]}
{"id":293243,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33139,69348,69349],"mistake_location":null,"created_at":"2017-10-28T10:56:41.992Z","updated_at":"2017-10-28T10:56:41.992Z","player_id":316,"score":3343716,"pineapples":1750874,"bananas":6371368,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","qi","","eos"]}
{"id":293242,"position_ids":[1,31426,48564,50282,50400,50538,50539,50540,50541],"mistake_location":"jc","created_at":"2017-10-28T10:56:28.473Z","updated_at":"2017-10-28T10:56:28.473Z","player_id":316,"score":3343658,"pineapples":1750819,"bananas":6371357,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","","qf","pc","qc","oc","qb","lc","jc"]}
{"id":293241,"position_ids":[1,31426,48564,50282,50400,50538,50539],"mistake_location":"od","created_at":"2017-10-28T10:56:12.931Z","updated_at":"2017-10-28T10:56:12.931Z","player_id":316,"score":3343537,"pineapples":1750725,"bananas":6371249,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","","qf","pc","qc","oc","od"]}
{"id":293240,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33303],"mistake_location":"rb","created_at":"2017-10-28T10:55:57.755Z","updated_at":"2017-10-28T10:55:57.755Z","player_id":316,"score":3343489,"pineapples":1750723,"bananas":6371063,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","rc","rb"]}
{"id":293239,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33139,69348,69349],"mistake_location":null,"created_at":"2017-10-28T10:55:46.182Z","updated_at":"2017-10-28T10:55:46.182Z","player_id":316,"score":3343487,"pineapples":1750721,"bananas":6371062,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","qi","","eos"]}
{"id":293238,"position_ids":[1,31426,31427,39061,40533,41409,41410,41781,41782,41783,41784,41785,41786,41787,41788],"mistake_location":"qm","created_at":"2017-10-28T10:55:38.258Z","updated_at":"2017-10-28T10:55:38.258Z","player_id":316,"score":3343408,"pineapples":1750646,"bananas":6371047,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","qh","of","nc","pi","ph","oh","qi","pj","qj","pk","ql","om","qm"]}
{"id":293237,"position_ids":[1,2733,17715,24275,24276,25179,25180,25181],"mistake_location":"nc","created_at":"2017-10-28T10:55:01.548Z","updated_at":"2017-10-28T10:55:01.548Z","player_id":316,"score":3340903,"pineapples":1750142,"bananas":6363043,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","mc","qc","pd","pc","oc","nc"]}
{"id":293236,"position_ids":[1,31426,31427,33136,34199,34200,34201,34236,34237],"mistake_location":"pe","created_at":"2017-10-28T10:54:38.589Z","updated_at":"2017-10-28T10:54:38.589Z","player_id":316,"score":3339897,"pineapples":1750142,"bananas":6359019,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","qd","qc","rc","qe","rd","pe"]}
{"id":293235,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33139,69348,69349],"mistake_location":null,"created_at":"2017-10-28T10:54:23.116Z","updated_at":"2017-10-28T10:54:23.116Z","player_id":316,"score":3339066,"pineapples":1750140,"bananas":6355703,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","qi","","eos"]}
{"id":293234,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18729,18760,18761],"mistake_location":"qe","created_at":"2017-10-28T10:52:24.849Z","updated_at":"2017-10-28T10:52:24.849Z","player_id":316,"score":3339000,"pineapples":1750077,"bananas":6355691,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","oc","nc","ob","pd","qc","qe"]}
{"id":293233,"position_ids":[1,52746,52747,56020,56021,56049,56050,56051,56052,56053],"mistake_location":"sd","created_at":"2017-10-28T10:52:12.466Z","updated_at":"2017-10-28T10:52:12.466Z","player_id":316,"score":3338454,"pineapples":1749538,"bananas":6355665,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","pf","qe","qc","rc","pc","qg","rb","sd"]}
{"id":293232,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33242],"mistake_location":"oe","created_at":"2017-10-28T10:51:53.967Z","updated_at":"2017-10-28T10:51:53.967Z","player_id":316,"score":3336714,"pineapples":1747798,"bananas":6355665,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","pe","oe"]}
{"id":293231,"position_ids":[1,31426,31427,31428,31429,31430,31431],"mistake_location":"kc","created_at":"2017-10-28T10:51:38.871Z","updated_at":"2017-10-28T10:51:38.871Z","player_id":316,"score":3336710,"pineapples":1747794,"bananas":6355663,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nd","rd","qc","qi","kc"]}
{"id":293230,"position_ids":[1,31426,31427,33136,33137,33138,33139,69348,69349],"mistake_location":null,"created_at":"2017-10-28T10:51:27.030Z","updated_at":"2017-10-28T10:51:27.030Z","player_id":316,"score":3335709,"pineapples":1746793,"bananas":6355663,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","nc","rd","qc","qi","","eos"]}
{"id":293229,"position_ids":[1,2733,16549,16879,16980],"mistake_location":null,"created_at":"2017-10-28T10:51:17.090Z","updated_at":"2017-10-28T10:51:17.090Z","player_id":316,"score":3335428,"pineapples":1746526,"bananas":6355606,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","nd","oc","","eos"]}
{"id":293228,"position_ids":[1,2733,17715,26866,26959,26960,26961,26962,26963,27445,27446,27447,27448,27449,27450,27451,27452,27453],"mistake_location":"rg","created_at":"2017-10-28T10:51:08.966Z","updated_at":"2017-10-28T10:51:08.966Z","player_id":316,"score":3334833,"pineapples":1746526,"bananas":6353228,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","pg","oe","ne","of","pd","qe","qc","rc","pe","pf","qf","rf","qg","og","rg"]}