Chcę zanurzyć się w najgłębszą odchłań chińskiego otwarcia. ―Hyeyeon Cho, Opening Lecture

xinwen

Zapasy

Punkty
9,780,352
Ananasy
5,692,052
Banany
16,353,199
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":81275,"position_ids":[1,2733,17715,23176,23177,23178,23371,23372,23373,23374,23375,23376,23377,23378,23379,23380,23381,23382,23383],"mistake_location":"","created_at":"2015-05-20T06:19:57.496Z","updated_at":"2015-05-20T06:19:57.496Z","player_id":188,"score":9780352,"pineapples":5692052,"bananas":16353199,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","oe","ne","pe","qc","pc","pd","oc","nd","qb","qe","rc","rd","qc","pf","","eos"]}
{"id":81274,"position_ids":[1,67801,67802,67803,67887,67888,67928,67929,67930,67931,67932,67933,67934,67935],"mistake_location":"qf","created_at":"2015-05-20T06:19:42.275Z","updated_at":"2015-05-20T06:19:42.275Z","player_id":188,"score":9756866,"pineapples":5672052,"bananas":16339256,"coins":0,"black":false,"board_moves":["nc","qd","qc","pc","pd","od","pe","qb","oc","rc","pb","qc","ne","qf"]}
{"id":81273,"position_ids":[1,52746,59496,59497,59498,59499,59635,59636,59637,59646,59647,59648,59649,59650,59651,59652,59653,59654,59655,59656,59657,59658,59659],"mistake_location":"lb","created_at":"2015-05-20T06:19:32.330Z","updated_at":"2015-05-20T06:19:32.330Z","player_id":188,"score":9753866,"pineapples":5670552,"bananas":16333256,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","pe","qd","qe","rd","ne","od","oe","md","pd","pc","qc","rc","qb","rb","nd","nc","mc","lc","mb","pb","kc","lb"]}
{"id":81272,"position_ids":[1,52746,61033,61034,61035,61306,61329,61340,61341,61342,61343,61344,61345,61346,61347,61348,61349,61350,61351,61352,61353,61354,61355,61356,61357],"mistake_location":"sa","created_at":"2015-05-20T06:19:16.642Z","updated_at":"2015-05-20T06:19:16.642Z","player_id":188,"score":9751724,"pineapples":5668670,"bananas":16332216,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qc","pe","qe","pf","ob","nb","nc","od","mb","pb","na","pc","kd","qf","qb","pa","re","rf","qd","qa","ra","rb","sb","sa"]}
{"id":81271,"position_ids":[1,52746,52747,56020,56532,56533,56534,56535,56605,56606,56678,56679,56680,56681],"mistake_location":"qg","created_at":"2015-05-20T06:18:53.891Z","updated_at":"2015-05-20T06:18:53.891Z","player_id":188,"score":9746501,"pineapples":5666447,"bananas":16320216,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","pf","od","pd","pe","pc","qe","oe","nd","qc","qf","of","qg"]}
{"id":81270,"position_ids":[1,52746,59496,59497,59498,59499,59745,59746,59752,59753,59754],"mistake_location":"oe","created_at":"2015-05-20T06:18:43.024Z","updated_at":"2015-05-20T06:18:43.024Z","player_id":188,"score":9744441,"pineapples":5665583,"bananas":16315432,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","pe","qd","qe","rd","od","nc","pc","pd","qc","oe"]}
{"id":81269,"position_ids":[1,2733,17715,26866,26959,26960,26961,26962,26963,27445,27446,27447,27448,27449,27450,27451,27452,27453],"mistake_location":"oh","created_at":"2015-05-20T06:18:33.883Z","updated_at":"2015-05-20T06:18:33.883Z","player_id":188,"score":9743363,"pineapples":5665005,"bananas":16313432,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","pg","oe","ne","of","pd","qe","qc","rc","pe","pf","qf","rf","qg","og","oh"]}
{"id":81268,"position_ids":[1,52746,52747,53863,53864,53865,53866,53867,53999,54000,54001,54002,54003],"mistake_location":"mg","created_at":"2015-05-20T06:18:17.967Z","updated_at":"2015-05-20T06:18:17.967Z","player_id":188,"score":9739687,"pineapples":5663019,"bananas":16306671,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qd","qf","pe","pf","ne","of","nc","nb","mc","pc","oe","mg"]}
{"id":81267,"position_ids":[1,52746,52747,53863,53864,53865,53866,53867,53999,54000,54001],"mistake_location":"mb","created_at":"2015-05-20T06:18:06.720Z","updated_at":"2015-05-20T06:18:06.720Z","player_id":188,"score":9738461,"pineapples":5661793,"bananas":16306671,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qd","qf","pe","pf","ne","of","nc","nb","mc","mb"]}
{"id":81266,"position_ids":[1,52746,59496,59497,59950,59951,59952,59953,59954,59955,59956],"mistake_location":"","created_at":"2015-05-20T06:17:55.538Z","updated_at":"2015-05-20T06:17:55.538Z","player_id":188,"score":9737132,"pineapples":5660464,"bananas":16306671,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","pe","qd","pd","pc","qe","rd","qi","","eos"]}
{"id":81265,"position_ids":[1,31426,31427,42482,42614,42615,42616,42617,42618,42619,42620,42621],"mistake_location":"pg","created_at":"2015-05-20T06:17:44.260Z","updated_at":"2015-05-20T06:17:44.260Z","player_id":188,"score":9726052,"pineapples":5659384,"bananas":16266671,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","qj","nc","nd","md","ne","oc","pc","jc","qe","pg"]}
{"id":81264,"position_ids":[1,52746,52747,53863,53864,53865,54434,54453,54454],"mistake_location":"lc","created_at":"2015-05-20T06:17:28.580Z","updated_at":"2015-05-20T06:17:28.580Z","player_id":188,"score":9723878,"pineapples":5658210,"bananas":16262671,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qd","qf","pe","pf","nd","nc","md","lc"]}
{"id":81263,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,38655,38671,38672,38682,38683,38684,38685,38686,38687,38688,38689,38690,38700,38701,38702,38703,38704,38705,38706,38707,38708],"mistake_location":"sb","created_at":"2015-05-20T06:17:18.429Z","updated_at":"2015-05-20T06:17:18.429Z","player_id":188,"score":9722854,"pineapples":5657686,"bananas":16260671,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","og","pe","of","oe","qe","qd","re","rd","rf","qg","qc","rc","rb","pc","od","ne","sc","qb","sd","qc","oc","sb"]}
{"id":81262,"position_ids":[1,2733,17715,26464,26465,26466,26467,26468,26498,26499],"mistake_location":"kc","created_at":"2015-05-20T06:16:46.204Z","updated_at":"2015-05-20T06:16:46.204Z","player_id":188,"score":9717327,"pineapples":5655943,"bananas":16245537,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","md","of","qf","qc","rc","pc","rb","kc"]}
{"id":81261,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,37787,37788,37789,37790],"mistake_location":"","created_at":"2015-05-20T06:16:33.595Z","updated_at":"2015-05-20T06:16:33.595Z","player_id":188,"score":9715858,"pineapples":5655443,"bananas":16241658,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","qe","qd","qj","jc",""]}
{"id":81260,"position_ids":[1,52746,61033,61034,61035,61036,61037,61038,61039,61045,61046,61047,61048],"mistake_location":"nd","created_at":"2015-05-20T06:16:22.368Z","updated_at":"2015-05-20T06:16:22.368Z","player_id":188,"score":9713937,"pineapples":5654522,"bananas":16237658,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qc","pe","qe","qf","pf","qd","re","pd","rd","qg","pc","nd"]}
{"id":81259,"position_ids":[1,52746,59496,59497,59498,59499,59598,59599,59603,59604,59605,59606,59607,59608,59609,59610,59611,59612,59613,59614,59615],"mistake_location":"","created_at":"2015-05-20T06:15:41.423Z","updated_at":"2015-05-20T06:15:41.423Z","player_id":188,"score":9712009,"pineapples":5653594,"bananas":16233658,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qe","od","pc","oc","pb","jc","pf","of","og","ng","oe","ne","nf","mf","of","me","nh","mg","","eos"]}
{"id":81258,"position_ids":[1,52746,52747,53863,54881,54882,54883,54884,54885,54975,54976,54977,55281,55282,55283,55284,55285,55286,55287,55288],"mistake_location":"","created_at":"2015-05-20T06:15:20.581Z","updated_at":"2015-05-20T06:15:20.581Z","player_id":188,"score":9687376,"pineapples":5649961,"bananas":16149658,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qe","pc","nc","pe","pf","oe","qd","oc","md","qc","mf","pg","of","qf","qg","nf","og","","eos"]}
{"id":81257,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18815,18816,18817,23143,23144,23145,23146,23147],"mistake_location":"","created_at":"2015-05-20T06:14:55.861Z","updated_at":"2015-05-20T06:14:55.861Z","player_id":188,"score":9665711,"pineapples":5629296,"bananas":16145658,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","oc","pd","pc","qe","rd","nd","re","qf","mb",""]}
{"id":61822,"position_ids":[1,52746,61033,61034,61035,61036,61037,61106,61107,61108,61109,61110,61111],"mistake_location":"rh","created_at":"2015-03-15T15:32:32.967Z","updated_at":"2015-03-15T15:32:32.967Z","player_id":188,"score":9663586,"pineapples":5628296,"bananas":16141158,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qc","pe","qe","qf","pf","oe","qg","rf","re","rg","qh","rh"]}
{"id":61821,"position_ids":[1,52746,52747,53863,55550,55558,55565,55566,55567],"mistake_location":"qg","created_at":"2015-03-15T15:32:23.123Z","updated_at":"2015-03-15T15:32:23.123Z","player_id":188,"score":9661533,"pineapples":5627743,"bananas":16135158,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qd","qf","pc","od","rf","rg","re","qg"]}
{"id":61820,"position_ids":[1,2733,17715,26464,26465,26466,26467,26578,26579,26580,26581,26590,26591,26592],"mistake_location":"pb","created_at":"2015-03-15T15:32:15.867Z","updated_at":"2015-03-15T15:32:15.867Z","player_id":188,"score":9660506,"pineapples":5626716,"bananas":16135158,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","md","of","qf","qc","pc","pd","qb","rc","pe","oe","rb","pb"]}
{"id":61819,"position_ids":[1,52746,59496],"mistake_location":"qe","created_at":"2015-03-15T15:32:01.773Z","updated_at":"2015-03-15T15:32:01.773Z","player_id":188,"score":9657836,"pineapples":5626216,"bananas":16126479,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","pe","qe"]}
{"id":61818,"position_ids":[1,52746,52747,56020,56532,59346,59347,59348,59349,59350,59351],"mistake_location":"ne","created_at":"2015-03-15T15:31:59.055Z","updated_at":"2015-03-15T15:31:59.055Z","player_id":188,"score":9657831,"pineapples":5626211,"bananas":16126479,"coins":0,"black":true,"board_moves":["oc","qd","pf","od","nd","oe","pc","qe","qc","qi","ne"]}