Niech jedzą zatem ananasy. ―Marie Antoinette

daxz

Zapasy

Punkty
115,474
Ananasy
60,783
Banany
218,763
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":318838,"position_ids":[1,2733,2734,2735,2854],"mistake_location":"mc","created_at":"2019-02-17T12:14:04.084Z","updated_at":"2019-02-17T12:14:04.084Z","player_id":1604,"score":115474,"pineapples":60783,"bananas":218763,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","pe","jc","mc"]}
{"id":318837,"position_ids":[1,31426],"mistake_location":"oc","created_at":"2019-02-17T12:13:12.032Z","updated_at":"2019-02-17T12:13:12.032Z","player_id":1604,"score":115371,"pineapples":60783,"bananas":218351,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","oc"]}
{"id":318836,"position_ids":[1,2733,16549,17678],"mistake_location":null,"created_at":"2019-02-17T12:13:10.338Z","updated_at":"2019-02-17T12:13:10.338Z","player_id":1604,"score":115371,"pineapples":60783,"bananas":218351,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","nd","ld",""]}
{"id":318835,"position_ids":[1,67801,67802],"mistake_location":"nd","created_at":"2019-02-17T12:13:07.431Z","updated_at":"2019-02-17T12:13:07.431Z","player_id":1604,"score":114871,"pineapples":60783,"bananas":216351,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qf","pc","nd"]}
{"id":318834,"position_ids":[1,31426],"mistake_location":"qe","created_at":"2019-02-17T12:13:02.990Z","updated_at":"2019-02-17T12:13:02.990Z","player_id":1604,"score":114371,"pineapples":60283,"bananas":216351,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qe"]}
{"id":318833,"position_ids":[1,2733,17715,26866,28882],"mistake_location":"qc","created_at":"2019-02-17T12:13:00.504Z","updated_at":"2019-02-17T12:13:00.504Z","player_id":1604,"score":114371,"pineapples":60283,"bananas":216351,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","qc"]}
{"id":318832,"position_ids":[1,2733,29480,29481,29482],"mistake_location":"qi","created_at":"2019-02-17T12:12:17.518Z","updated_at":"2019-02-17T12:12:17.518Z","player_id":1604,"score":113924,"pineapples":60283,"bananas":214564,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","","oc","ql","qi"]}
{"id":318831,"position_ids":[1,2733,29480],"mistake_location":null,"created_at":"2019-02-17T12:11:09.421Z","updated_at":"2019-02-17T12:11:09.421Z","player_id":1604,"score":113436,"pineapples":59795,"bananas":214564,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","","eos"]}
{"id":318830,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18308,18309,18310,18311,18312],"mistake_location":null,"created_at":"2019-02-17T12:11:04.265Z","updated_at":"2019-02-17T12:11:04.265Z","player_id":1604,"score":113436,"pineapples":59795,"bananas":214563,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","nc","pc","md","qf","ic","","eos"]}
{"id":318829,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18308,18309,18310],"mistake_location":"lc","created_at":"2019-02-17T12:10:55.850Z","updated_at":"2019-02-17T12:10:55.850Z","player_id":1604,"score":110526,"pineapples":59379,"bananas":204588,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","nc","pc","md","qf","ic","lc"]}
{"id":318293,"position_ids":[1,2733,2734,15259,15260,15261,15262,1682,1683,1684],"mistake_location":null,"created_at":"2019-01-22T19:50:04.916Z","updated_at":"2019-01-22T19:50:04.916Z","player_id":1604,"score":109970,"pineapples":58998,"bananas":203889,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","od","nd","oe","pc","qc","","eos"]}
{"id":318292,"position_ids":[1,2733,17715,23176,24254,24255],"mistake_location":"ne","created_at":"2019-01-22T19:49:28.965Z","updated_at":"2019-01-22T19:49:28.965Z","player_id":1604,"score":109714,"pineapples":58752,"bananas":203848,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","oe","pe","pd","ne"]}
{"id":318291,"position_ids":[1,52746,59496,60264,60926],"mistake_location":"pd","created_at":"2019-01-22T19:48:09.263Z","updated_at":"2019-01-22T19:48:09.263Z","player_id":1604,"score":109064,"pineapples":58752,"bananas":201246,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","pe","oe","pd"]}
{"id":318219,"position_ids":[1,61916,67255,67421,67422,67423],"mistake_location":"qf","created_at":"2019-01-12T14:45:17.233Z","updated_at":"2019-01-12T14:45:17.233Z","player_id":1604,"score":108064,"pineapples":58252,"bananas":199246,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","qc","pc","qd","of","qf"]}
{"id":318218,"position_ids":[1,31426,48564,50282,50302,50303,50304,50305,50329],"mistake_location":"qb","created_at":"2019-01-12T14:45:11.241Z","updated_at":"2019-01-12T14:45:11.241Z","player_id":1604,"score":107128,"pineapples":57816,"bananas":197247,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","","qf","qc","pc","qd","qe","re","qb"]}
{"id":318217,"position_ids":[1,61916,61917,63084,63085,63821,63822,63823],"mistake_location":"oe","created_at":"2019-01-12T14:44:26.925Z","updated_at":"2019-01-12T14:44:26.925Z","player_id":1604,"score":106625,"pineapples":57347,"bananas":197110,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","qd","pf","oc","pc","pd","qc","oe"]}
{"id":318216,"position_ids":[1,2733,2734,3266,3359],"mistake_location":"pc","created_at":"2019-01-12T14:44:19.529Z","updated_at":"2019-01-12T14:44:19.529Z","player_id":1604,"score":105707,"pineapples":56429,"bananas":197110,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","pf","qh","pc"]}
{"id":318215,"position_ids":[1,52746,52747,53863,54881,54882,54883,54884],"mistake_location":"qc","created_at":"2019-01-12T14:44:11.156Z","updated_at":"2019-01-12T14:44:11.156Z","player_id":1604,"score":105421,"pineapples":56144,"bananas":197108,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","qd","qf","od","nd","oe","pc","qc"]}
{"id":318214,"position_ids":[1,2733,2734,2735,2778],"mistake_location":"qj","created_at":"2019-01-12T14:43:53.584Z","updated_at":"2019-01-12T14:43:53.584Z","player_id":1604,"score":104171,"pineapples":54894,"bananas":197108,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","pe","kc","qj"]}
{"id":318213,"position_ids":[1,2733,2734,15259,15260,15261,15262,1682,15263],"mistake_location":"qg","created_at":"2019-01-12T14:42:47.509Z","updated_at":"2019-01-12T14:42:47.509Z","player_id":1604,"score":103932,"pineapples":54894,"bananas":196150,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","od","nd","oe","pc","qc","kc","qg"]}
{"id":318212,"position_ids":[1,2733,2734,15259,15260,15261,15262,1682,15267],"mistake_location":"qf","created_at":"2019-01-12T14:42:39.011Z","updated_at":"2019-01-12T14:42:39.011Z","player_id":1604,"score":103918,"pineapples":54882,"bananas":196143,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","od","nd","oe","pc","qc","ne","qf"]}
{"id":318211,"position_ids":[1,2733,15636,15697,15763],"mistake_location":"oc","created_at":"2019-01-12T14:41:14.992Z","updated_at":"2019-01-12T14:41:14.992Z","player_id":1604,"score":103902,"pineapples":54868,"bananas":196135,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","nc","od","pb","oc"]}
{"id":314106,"position_ids":[1,61916],"mistake_location":"pd","created_at":"2018-11-04T12:33:55.726Z","updated_at":"2018-11-04T12:33:55.726Z","player_id":1604,"score":103402,"pineapples":54369,"bananas":196132,"coins":0,"black":false,"board_moves":["od","pd"]}
{"id":314105,"position_ids":[1,2733,2734,3266,3267,3268,3269],"mistake_location":"re","created_at":"2018-11-04T12:31:15.864Z","updated_at":"2018-11-04T12:31:15.864Z","player_id":1604,"score":103402,"pineapples":54369,"bananas":196132,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","pf","qc","rc","pd","re"]}