Czy jesteś gotowy do zainspirowania całego świata? ―Hyeyeon Cho, Opening Lecture

takamusan

Zapasy

Punkty
3,172,193
Ananasy
1,512,335
Banany
6,639,432
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":225520,"position_ids":[1,2733,2734,9108,10442,10749,10750,10751,10772,10787,10788,10789,10790,10791,10792,10793,10849,10850,10851,10852,10853,10854,10855,10856,10857,10858],"mistake_location":null,"created_at":"2016-08-21T12:05:04.424Z","updated_at":"2016-08-21T12:05:04.424Z","player_id":1168,"score":3172193,"pineapples":1512335,"bananas":6639432,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","ld","pe","qe","pf","qg","qc","pd","od","pc","pb","qb","qf","rf","rc","re","rb","ob","qa","oe","nb","ne","","eos"]}
{"id":225519,"position_ids":[1,2733,2734,15587,15588,15589,15590,15591,15592],"mistake_location":null,"created_at":"2016-08-21T12:04:43.112Z","updated_at":"2016-08-21T12:04:43.112Z","player_id":1168,"score":3138264,"pineapples":1508051,"bananas":6520851,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","pc","od","pf","le","","eos"]}
{"id":225518,"position_ids":[1,31426,48564,48565,48566,48567],"mistake_location":"qf","created_at":"2016-08-21T12:04:35.640Z","updated_at":"2016-08-21T12:04:35.640Z","player_id":1168,"score":3136525,"pineapples":1507480,"bananas":6516179,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","","jc","","nd","qf"]}
{"id":225517,"position_ids":[1,2733,2734,3537,4015,4016,4017,4018,4026,4143,4144,4145,4146],"mistake_location":"pe","created_at":"2016-08-21T12:04:24.985Z","updated_at":"2016-08-21T12:04:24.985Z","player_id":1168,"score":3135525,"pineapples":1506980,"bananas":6514179,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","qe","qg","oe","nd","ph","qd","re","pg","qh","og","rg","pe"]}
{"id":225516,"position_ids":[1,2733,29480,29968,30198,30265,30266],"mistake_location":"rc","created_at":"2016-08-21T12:04:09.694Z","updated_at":"2016-08-21T12:04:09.694Z","player_id":1168,"score":3133048,"pineapples":1505980,"bananas":6508270,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","","od","pc","oc","qc","rc"]}
{"id":225515,"position_ids":[1,2733,2734,9108,10442,10749,10750,10751],"mistake_location":"qf","created_at":"2016-08-21T12:04:03.463Z","updated_at":"2016-08-21T12:04:03.463Z","player_id":1168,"score":3132045,"pineapples":1505980,"bananas":6504259,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","oc","ld","pe","qe","pf","qg","qf"]}
{"id":225514,"position_ids":[1,31426,31427,31428,32378,32379,32380,32381],"mistake_location":"rd","created_at":"2016-08-21T12:03:56.577Z","updated_at":"2016-08-21T12:03:56.577Z","player_id":1168,"score":3130557,"pineapples":1504992,"bananas":6502259,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","nd","lc","ic","le","nf","rd"]}
{"id":225513,"position_ids":[1,31426,47505,47734],"mistake_location":"pc","created_at":"2016-08-21T12:03:47.211Z","updated_at":"2016-08-21T12:03:47.211Z","player_id":1168,"score":3129523,"pineapples":1503958,"bananas":6502259,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nd","","pc"]}
{"id":225512,"position_ids":[1,52746,59496,59957],"mistake_location":"rd","created_at":"2016-08-21T12:03:41.709Z","updated_at":"2016-08-21T12:03:41.709Z","player_id":1168,"score":3129023,"pineapples":1503958,"bananas":6500259,"coins":0,"black":false,"board_moves":["oc","pe","pd","rd"]}
{"id":225511,"position_ids":[1,2,1317,1489,1554,1555,1556,1557],"mistake_location":"pb","created_at":"2016-08-21T12:03:38.102Z","updated_at":"2016-08-21T12:03:38.102Z","player_id":1168,"score":3128523,"pineapples":1503458,"bananas":6500259,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qc","qe","nd","pc","pd","qd","oc","pb"]}
{"id":225510,"position_ids":[1,2733,29480,29481,29712,29713,29714,29715,29716,29717,29718],"mistake_location":"nd","created_at":"2016-08-21T12:03:32.518Z","updated_at":"2016-08-21T12:03:32.518Z","player_id":1168,"score":3127030,"pineapples":1503458,"bananas":6494289,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","","oc","qj","qh","qf","pg","pe","pd","oe","nd"]}
{"id":225509,"position_ids":[1,2733,16549,16879,16957,16970,18563],"mistake_location":"pf","created_at":"2016-08-21T12:03:18.400Z","updated_at":"2016-08-21T12:03:18.400Z","player_id":1168,"score":3125029,"pineapples":1501958,"bananas":6492284,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","nd","oc","od","pc","nc","pf"]}
{"id":225508,"position_ids":[1,2733,17715,24275,25756,25843,25844,25892,25902,25912,25913],"mistake_location":"jd","created_at":"2016-08-21T12:03:11.923Z","updated_at":"2016-08-21T12:03:11.923Z","player_id":1168,"score":3124964,"pineapples":1501958,"bananas":6492022,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","mc","ne","me","mf","md","pc","qc","lf","jd"]}
{"id":225507,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18306,18307,18308,18338,18339,18383,18389,18390],"mistake_location":"qc","created_at":"2016-08-21T12:02:59.227Z","updated_at":"2016-08-21T12:02:59.227Z","player_id":1168,"score":3122961,"pineapples":1500958,"bananas":6488012,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","oc","nc","pc","md","ne","nd","oe","pd","pe","qc"]}
{"id":225506,"position_ids":[1,2733,17715,24275,24276,24277,24278,24639,24640,24641,24723,24724,24725,24726],"mistake_location":"kc","created_at":"2016-08-21T12:02:47.423Z","updated_at":"2016-08-21T12:02:47.423Z","player_id":1168,"score":3120894,"pineapples":1499458,"bananas":6485745,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","mc","qc","pc","pd","qb","rc","qe","oc","pb","ob","rb","kc"]}
{"id":225505,"position_ids":[1,31426,31427,46917,47349,47350],"mistake_location":"oc","created_at":"2016-08-21T12:02:33.702Z","updated_at":"2016-08-21T12:02:33.702Z","player_id":1168,"score":3118281,"pineapples":1498458,"bananas":6479291,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nc","ob","nb","kc","oc"]}
{"id":225504,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37519],"mistake_location":"lc","created_at":"2016-08-21T12:02:28.535Z","updated_at":"2016-08-21T12:02:28.535Z","player_id":1168,"score":3117769,"pineapples":1497946,"bananas":6479291,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","nc","nd","md","oc","lc"]}
{"id":225503,"position_ids":[1,2733,15636],"mistake_location":"pe","created_at":"2016-08-21T12:02:24.047Z","updated_at":"2016-08-21T12:02:24.047Z","player_id":1168,"score":3117483,"pineapples":1497925,"bananas":6478232,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","nc","pe"]}
{"id":225502,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,38332,38373,38374,38375],"mistake_location":null,"created_at":"2016-08-21T12:02:10.223Z","updated_at":"2016-08-21T12:02:10.223Z","player_id":1168,"score":3117482,"pineapples":1497925,"bananas":6478228,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","qd","qc","qe","pc",""]}
{"id":225501,"position_ids":[1,31426,31427,47468,47469,47495,47496],"mistake_location":null,"created_at":"2016-08-21T12:02:00.063Z","updated_at":"2016-08-21T12:02:00.063Z","player_id":1168,"score":3115958,"pineapples":1497891,"bananas":6472267,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","qe","pf","nd","pj",""]}
{"id":225500,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18815,18816,18817,19010,19011,19012,1127,1126,19013],"mistake_location":null,"created_at":"2016-08-21T12:01:49.431Z","updated_at":"2016-08-21T12:01:49.431Z","player_id":1168,"score":3114502,"pineapples":1496435,"bananas":6472267,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","pd","pc","qe","qc","nd","mc","pf","","eos"]}
{"id":225499,"position_ids":[1,2733,2734,2735,2972,2973,2974,3128,3129,3137,3138,3139,3140,3141,3142],"mistake_location":"oe","created_at":"2016-08-21T12:01:40.598Z","updated_at":"2016-08-21T12:01:40.598Z","player_id":1168,"score":3100278,"pineapples":1483435,"bananas":6467370,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","oc","pe","","nd","mc","nc","nb","ob","pb","mb","oa","lc","od","oe"]}
{"id":225498,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18815,18816,18817,19779,16966,16967,19780,19781,19782,19783,21423,21424,21425,19787,19788,19789,21385,21386,19792,19830,19831],"mistake_location":"sb","created_at":"2016-08-21T12:01:30.501Z","updated_at":"2016-08-21T12:01:30.501Z","player_id":1168,"score":3099677,"pineapples":1483208,"bananas":6465876,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","pd","pc","qe","nc","nd","md","qc","rd","qb","rc","rb","re","mc","lc","mb","nb","qf","pb","lb","me","of","sb"]}
{"id":225497,"position_ids":[1,2733,17715,17716,17717,17718,17719,17793,17794,17795],"mistake_location":"pe","created_at":"2016-08-21T12:00:59.001Z","updated_at":"2016-08-21T12:00:59.001Z","player_id":1168,"score":3094225,"pineapples":1479708,"bananas":6458069,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","pf","qc","rc","pc","ld","qe","re","pe"]}