Chcę zanurzyć się w najgłębszą odchłań chińskiego otwarcia. ―Hyeyeon Cho, Opening Lecture

中央棋院

Zapasy

Punkty
26,449,991
Ananasy
13,789,288
Banany
50,642,811
Monety
0

Postęp

Ostatnio zagrane joseki

{"id":280297,"position_ids":[1,2733],"mistake_location":"pd","created_at":"2017-05-27T02:41:23.594Z","updated_at":"2017-05-27T02:41:23.594Z","player_id":1159,"score":26449991,"pineapples":13789288,"bananas":50642811,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","pd"]}
{"id":279539,"position_ids":[1,2,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:31:02.188Z","updated_at":"2017-05-20T04:31:02.188Z","player_id":1159,"score":26449991,"pineapples":13789288,"bananas":50642811,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qc","oc","pe","md","qi","ic","","eos"]}
{"id":279538,"position_ids":[1,31426,31427,37517,37518,37786,37787,37788,37789,38066,38067],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:30:51.613Z","updated_at":"2017-05-20T04:30:51.613Z","player_id":1159,"score":26440888,"pineapples":13783184,"bananas":50630816,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","pf","pg","of","qe","qd","qj","nd","","eos"]}
{"id":279537,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52306,52323,52324],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:30:33.502Z","updated_at":"2017-05-20T04:30:33.502Z","player_id":1159,"score":26438900,"pineapples":13781689,"bananas":50628843,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","nc","oc","nd",""]}
{"id":279536,"position_ids":[1,2733,15636,16456,16457],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:30:23.991Z","updated_at":"2017-05-20T04:30:23.991Z","player_id":1159,"score":26438369,"pineapples":13781664,"bananas":50626818,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","qf","","eos"]}
{"id":279535,"position_ids":[1,31426,31427,46601,46867],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:30:11.486Z","updated_at":"2017-05-20T04:30:11.486Z","player_id":1159,"score":26435365,"pineapples":13780664,"bananas":50618802,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","","qc",""]}
{"id":279534,"position_ids":[1,2733,17715,26866,28368,28369,28370,28438],"mistake_location":"qc","created_at":"2017-05-20T04:30:01.540Z","updated_at":"2017-05-20T04:30:01.540Z","player_id":1159,"score":26434911,"pineapples":13780210,"bananas":50618802,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","qe","re","pe","qf","qc"]}
{"id":279533,"position_ids":[1,31426,31427,39061,39062,39269,39270,39271,39276,39277,39278],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:29:49.375Z","updated_at":"2017-05-20T04:29:49.375Z","player_id":1159,"score":26433895,"pineapples":13779710,"bananas":50616740,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","qh","qc","pc","qd","pe","qb","pf","rf",""]}
{"id":279532,"position_ids":[1,2733,17715,17716],"mistake_location":"sc","created_at":"2017-05-20T04:29:32.661Z","updated_at":"2017-05-20T04:29:32.661Z","player_id":1159,"score":26431900,"pineapples":13778705,"bananas":50612779,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","pf","sc"]}
{"id":279531,"position_ids":[1,31426,31427,47468,47469,47495,47496],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:29:29.232Z","updated_at":"2017-05-20T04:29:29.232Z","player_id":1159,"score":26431875,"pineapples":13778705,"bananas":50612678,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","qe","pf","nd","pj",""]}
{"id":279530,"position_ids":[1,2733,29480,30289,30892,30899,30900,30901],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:29:18.382Z","updated_at":"2017-05-20T04:29:18.382Z","player_id":1159,"score":26431363,"pineapples":13778193,"bananas":50612678,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","","nc","","oe","","eos"]}
{"id":279529,"position_ids":[1,2733,2734,15634,15635],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:29:11.568Z","updated_at":"2017-05-20T04:29:11.568Z","player_id":1159,"score":26430978,"pineapples":13777914,"bananas":50612254,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pc","qe","","eos"]}
{"id":279528,"position_ids":[1,2733,29480,29481],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:29:03.784Z","updated_at":"2017-05-20T04:29:03.784Z","player_id":1159,"score":26427209,"pineapples":13774914,"bananas":50609178,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","","oc",""]}
{"id":279527,"position_ids":[1,31426,31427,47468,47469,47470,47471,47472,47473,47481,47482,47483,47484,47485,47486,47487,47488,47489,47490,47491,47492,47493,47494],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:28:59.162Z","updated_at":"2017-05-20T04:28:59.162Z","player_id":1159,"score":26427190,"pineapples":13774914,"bananas":50609103,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","qe","pf","pi","od","oc","nd","nc","pc","qc","pb","qb","pe","qd","mc","ob","nb","pa","ld","","eos"]}
{"id":279526,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52123,52124,52125,52126,52127,52128,52129,52130,52131,52132,52133,52139,52140,52144,52145,52154,52155,52156,52157,52158],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:28:35.537Z","updated_at":"2017-05-20T04:28:35.537Z","player_id":1159,"score":26408216,"pineapples":13772270,"bananas":50543782,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","oc","ob","nc","nb","mc","rd","re","rc","qf","","mb","","na","pa","ra","qa","rb","sb","","eos"]}
{"id":279525,"position_ids":[1,2733,17715,26866,28922,18180,28923,28924,29012,29013,29014,29015,29016,29017],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:28:11.112Z","updated_at":"2017-05-20T04:28:11.112Z","player_id":1159,"score":26382584,"pineapples":13768884,"bananas":50454798,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","ld","","pf","qc","rc","pc","rb","mc","lc","md","le",""]}
{"id":279524,"position_ids":[1,31426,52121,31423,52122,52306,52307,52317,52318,52319,52320,52321],"mistake_location":"rd","created_at":"2017-05-20T04:27:55.212Z","updated_at":"2017-05-20T04:27:55.212Z","player_id":1159,"score":26380168,"pineapples":13767450,"bananas":50450872,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qc","qd","pc","nc","nb","","mc","nd","lb","","rd"]}
{"id":279523,"position_ids":[1,2,2191,2192,2217,2260,2335,2336,2337,2338],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:27:43.028Z","updated_at":"2017-05-20T04:27:43.028Z","player_id":1159,"score":26379092,"pineapples":13766382,"bananas":50450838,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qc","od","pe","jd","","qh","qf","","eos"]}
{"id":279522,"position_ids":[1,2733,17715,18305,18815,18816,18817,19056,19057,19058,19059,19060,19061,19062,19063],"mistake_location":"mc","created_at":"2017-05-20T04:27:32.301Z","updated_at":"2017-05-20T04:27:32.301Z","player_id":1159,"score":26369624,"pineapples":13763914,"bananas":50422838,"coins":0,"black":true,"board_moves":["qd","od","oc","pd","pc","qe","nd","qc","rd","qb","re","pf","qf","nc","mc"]}
{"id":279521,"position_ids":[1,2733,17715,24275,26089,26090,26091,26092],"mistake_location":"nd","created_at":"2017-05-20T04:26:49.648Z","updated_at":"2017-05-20T04:26:49.648Z","player_id":1159,"score":26366144,"pineapples":13762914,"bananas":50412919,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qd","od","mc","qe","pd","pe","oc","nd"]}
{"id":279520,"position_ids":[1,31426,48564],"mistake_location":"qc","created_at":"2017-05-20T04:26:38.928Z","updated_at":"2017-05-20T04:26:38.928Z","player_id":1159,"score":26365191,"pineapples":13762414,"bananas":50411108,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","","qc"]}
{"id":279519,"position_ids":[1,31426,52522,52534],"mistake_location":null,"created_at":"2017-05-20T04:26:35.411Z","updated_at":"2017-05-20T04:26:35.411Z","player_id":1159,"score":26365166,"pineapples":13762389,"bananas":50411108,"coins":0,"black":false,"board_moves":["pd","qd","qe",""]}
{"id":279518,"position_ids":[1,31426,31427,46601,46602,46671,46672,46697,46698,46699,46700],"mistake_location":"rd","created_at":"2017-05-20T04:26:28.954Z","updated_at":"2017-05-20T04:26:28.954Z","player_id":1159,"score":26364666,"pineapples":13761889,"bananas":50411108,"coins":0,"black":true,"board_moves":["pd","qf","","nc","","oe","qc","pb","qe","re","rd"]}
{"id":279517,"position_ids":[1,2,3,4,5,946,960,138,139,140],"mistake_location":"od","created_at":"2017-05-20T04:26:12.963Z","updated_at":"2017-05-20T04:26:12.963Z","player_id":1159,"score":26362628,"pineapples":13761351,"bananas":50405108,"coins":0,"black":false,"board_moves":["qc","pd","qd","pe","","qe","ob","nc","oc","od"]}