Czy już wspomniałam, że to błędna droga? ―Hyeyeon Cho, Opening Lecture

Girl
Black1 White1 Black2 White2 Black3 White3 Black4 White4 Black5 White5 Black6 White6 Speech triangle
Rozpocznij zabawę
pas